Vaak is er slechts beperkte tijd om de kwetsbare servers, storagedevices, netwerkapparatuur en tape libraries te verplaatsen en deze weer up-and-running te krijgen. Dit vergt expertise en een zorgvuldige voorbereiding, op technisch, organisatorisch en logistiek vlak. Met minimale downtime en grote zorgvuldigheid voert PQR complete datacenter verhuizingen uit om u te ontzorgen en de overlast tot een minimum te beperken.

Benieuwd hoe een datacenter verhuizing verloopt? Bekijk de video. 

Fases van de verhuizing

Een datacenter verhuizing bestaat uit verschillende fases: initiatiefase, voorbereiding, verhuizing, nazorg en oplevering. In de flyer zijn alle fases toegelicht en kunt u lezen wat de voordelen zijn van het door PQR laten verzorgen van de verhuizing.  

PQR Datacenter Verhuizing

Quick Scan


PQR biedt de Datacenter verhuizing Quick Scan aan waarin onze projectmanagers de initiatiefase volledig doorlopen. Met het doorlopen van deze Quick Scan heeft u vooraf duidelijkheid en zekerheid over de aanpak van de verhuizing, de aandachtspunten en de kosten die hiermee zijn gemoeid.
Geïnteresseerd? Vul vrijblijvend onderstaand formulier in.

Vrachtwagens

Ruim 30 jaar ervaring 


Het verhuizen van het ene datacenter naar een ander datacenter is geen alledaagse bezigheid. Sterker nog, het komt minder dan één keer in de 10 jaar voor in de levenscyclus van een organisatie en IT-teams komen er dus zelden mee in aanraking. Als het dan toch noodzakelijk is, kies dan voor ervaring. PQR heeft ruim 30 jaar ervaring met datacenters en coördineert meerdere grote en middelgrote datacenter verhuizingen per jaar. U kunt dus rekenen op een ervaren team, die de complexiteit van zo’n verhuizing kent en dit in goede banen leidt. Rustmakers in IT – ook als het gaat om datacenter verhuizingen. 

begeleiding