De juiste ontwikkelingen kiezen

Het bijhouden van technologische ontwikkelingen vergt steeds meer van organisaties. Nieuwe innovaties op het gebied van IT volgen elkaar in hoog tempo op. De komst van cloud zorgt voor een nog snellere ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden, die tevens snel en eenvoudig uit te rollen zijn. Langdurende ontwerp- en implementatietrajecten behoren hiermee tot het verleden, dus als organisatie kunt u direct aan de slag hiermee. Maar u weet ook dat u keuzes moet maken, want niet elke ontwikkeling is een vooruitgang of heeft toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering of gebruikers.

Rust in innovatie en transformatie 

De PQR Innovatiesessie geeft CIO’s en IT-managers op een praktische en interactieve manier snel inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT. In een sessie van twee uur bespreekt het PQR CTO Office de belangrijkste strategische IT-ontwikkelingen en wordt ingegaan op onder andere de volgende vragen:

  • Welke ontwikkelingen spelen er binnen uw organisatie en uw branche?
  • Welke ontwikkelingen op het gebied van digitale transformatie ziet u als waardevol voor uw organisatie?
  • Zijn er concrete aanleidingen binnen uw organisatie om te innoveren? 
  • Welke ervaringen heeft PQR opgedaan bij vergelijkbare organisaties? Hoe geven zij succesvol invulling aan transformatie? 
  • Welke ontwikkelingen ziet PQR in de markt, bij leveranciers en hoe zouden deze in uw geval toegepast kunnen worden?

PQR Aanpak

Ter voorbereiding van de Innovatiesessie is er een virtuele afstemming over de deelnemers, verwachtingen, eventuele extra onderwerpen en benodigde voorinformatie. Voor de juiste balans in
de Innovatiesessie, raden we aan dat de CIO en/of IT-manager en één of meerdere key-spelers van IT en business uit uw organisatie deelnemen. Vanuit PQR nemen één of meerdere leden van het CTO Office, de voor uw organisatie verantwoordelijk accountmanager of Service Delivery Manager en een lid van het PQR MT-team deel. Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen worden één of meerdere subject matter experts van PQR uitgenodigd. 

De Innovatiesessie wordt geleid door medewerkers van het PQR CTO Office. De onderwerpen worden geïntroduceerd met een uitleg en de huidige stand van zaken. Vervolgens vindt er een brainstorm plaats aan de hand van stellingen en vragen. Het succes van de Innovatiesessie wordt bepaald door de uitgebreide afstemming vooraf, de juiste mensen aan tafel en de ervaring van het PQR CTO Office met dit soort onderwerpen. Hierdoor is PQR in staat om in één sessie in te gaan op de diverse uitdagingen van de organisatie, zodat u daarna met concrete antwoorden aan de slag kunt.

De eerste stap naar innovatie

Nieuwe stappen in uw digitale transformatie, zekerheid over de waarde van IT-innovaties – na het doorlopen van de PQR Innovatiesessie heeft u de juiste antwoorden: antwoorden voor uw organisatie, aanbevelingen en vernieuwingen die bijdragen aan uw organisatiedoelstellingen.

Wilt u meer weten over de PQR Innovatiesessie, neem dan contact op met PQR. 

Neem contact op met PQR