Hoe veilig is uw Microsoft 365 of Azure omgeving?

De security experts van PQR geven binnen enkele dagen inzicht in de beveiligingsstatus van de Microsoft Cloud met de Security Audit Microsoft Cloud. Aan de hand van de CIS Benchmarks* brengen we de huidige status in kaart. Hierbij kijken we naar de beveiliging van identiteiten, apparaten, applicaties en informatie binnen Microsoft 365 of Azure. Dit brengen we samen in een rapportage en dashboard die inzicht geven in de actuele beveiliging van Microsoft Cloud. 

Tevens geven de PQR Security Consultants een advies over de vervolgstappen op korte en langere termijn. De Security Audit Microsoft Cloud is een periodieke check naar de veiligheidsstatus en kan ook gebruikt worden als een nulmeting om een stappenplan te maken voor het verbeteren van de cloud security.

Aanpak Security Audit Microsoft Cloud

De Security Audit op Microsoft 365 of Microsoft Azure wordt uitgevoerd door een Security Consultant van PQR. Bij het startmoment is er een gezamenlijke kick-off. Op die dag vindt de audit plaats en wordt alle informatie verzameld over de huidige situatie. Vervolgens gaat dat consultant in de dagen erna aan de slag met de analyse van de gegevens, daarna ontvangt u het adviesrapport en dashboard. Als laatste wordt er een bespreking gepland tussen de Security Consultant en het team bij de klant en
wordt het rapport in definitieve vorm opgeleverd.

De Security Audit Microsoft Cloud bestaat uit:

  • Een dashboard overzicht van de huidige beveilingsstatus van Azure of Microsoft 365.
  • Een adviesrapport met aanbevelingen voor de korte en langere termijn.
  • Persoonlijk presentatie van de bevindingen en bespreken van de aanbevelingen.
  • Begeleiding van een Security Consultant.

PQR biedt daarnaast de mogelijkheid om extra ondersteuning te leveren voor het verder doorvoeren van de aanbevelingen uit de audit.

Interesse?

Wilt u inzicht in de beveiliging van de gegevens in de Microsoft Cloud? We vertellen u graag meer over Security Audit. PQR voert de Security Audit voor Microsoft Cloud uit voor een vast
tarief van 5000 euro per tenant, Azure of Microsoft 365. Neem contact op voor meer informatie. 

Neem contact op met PQR


* Security best-practices CIS

De Security Audit Microsoft Cloud maakt gebruik van de CIS Benchmarks van het Center for Internet Security. CIS Benchmarks zijn implementatie guidelines en best practices die zijn gericht op het vergroten van de veiligheid van specifieke IT-technologie. Voor Microsoft Cloud technologie zijn CIS Benchmarks opgesteld en deze worden getoetst tijdens de audit.