Uw businesscontinuïteit wordt steeds afhankelijker van IT, dat is extra duidelijk geworden tijdens de coronacrisis. Maar hoe groot is die afhankelijkheid van IT? En wat kunt u doen om de bedrijfsrisico’s tot een minimum te beperken?

Met de PQR Business Continuity Assessment onderzoeken wij samen met u welke IT-voorzieningen uw organisatie nodig heeft om de businesscontinuïteit te garanderen. We bekijken of uw huidige IT-voorzieningen hierin voorzien en zo niet, wat er moet gebeuren om dit in de toekomst te realiseren.

Wat bieden wij u?

De Business Continuity Assessment geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn de bedrijfskritische systemen en applicaties van uw organisatie?
 • Hoeveel en welke medewerkers moeten daarmee kunnen werken?
 • Hoe moeten deze applicaties worden benaderd?
 • Wat is de beschikbaarheid van deze bedrijfskritische applicaties?
 • hoe is toegang tot de applicaties geregeld?
 • Wat zijn de afspraken met leveranciers van IT-voorzieningen (internetproviders, SaaS-leveranciers, etc.)?
 • Hoe is businesscontinuïteit vanuit beheerperspectief geregeld?
 • Hoe is uw cybersecurity geregeld?

Naar aanleiding van de assessment levert PQR een rapport op met de volgende aandachtspunten:

 • Eisen en wensen van de organisatie m.b.t. businesscontinuïteit en IT-omgeving
 • Voorzieningen die momenteel beschikbaar zijn om hieraan te voldoen
 • Voorzieningen die ontbreken in de huidige omgeving, en hoe die te realiseren
 • Inrichting van de organisatie en het IT-beheer
 • Securityrisico’s
 • Prioriteitstelling van wijzigingen om aan de eisen en wensen van de organisatie te voldoen

Ook schetst PQR een globale tijdslijn voor de implementatie van de wijzigingen. De aanbevelingen gaan daarbij in op:

 • Ontwerp van de IT-architectuur
 • Sourcingstrategie die het best bij uw bedrijfsstrategie past
 • IT-voorzieningen en in welke mate die beschikbaar moeten zijn, op basis van bovengenoemde prioriteitstelling
 • Vorm van connectiviteit die geboden moet worden om de bedrijfsvoering te garanderen
 • Inrichting van operationeel en borging tijdens bijvoorbeeld ziekte en calamiteiten

Voor wie is dit interessant? 

Dit traject is bedoeld voor organisaties die bezig zijn met Disaster Recovery- en uitwijkplannen, Datacenterstrategie, modernisering van de infrastructuur en/of workspace en hun cybersecuritystrategie.

U krijgt inzicht in hoeverre uw organisatie bestand is tegen een grote calamiteit en wat de IT-mogelijkheden zijn om risico’s van verminderde businesscontinuïteit te verkleinen.

Hoe verloopt de Business Continuity assessment?

De assessment wordt uitgevoerd door interviews en een technische scan. De interviews worden gehouden met de directie, business owners en IT-medewerkers. Voor de technische scan gebruiken we onze software, die in kaart brengt wat de status is van de huidige IT-voorzieningen.

Rollen en verantwoordelijkheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een solution architect en senior consultant van PQR. 
Vanuit de klant zijn de business owners op C-level, het IT-management en de IT-beheerders betrokken.

Randvoorwaarden

Voor het succesvol uitvoeren van de assessment is het cruciaal dat de organisatie kan aangeven wat de huidige businessstrategie is en wat uw eisen en wensen hierin zijn. Ook beschikt uw organisatie bij voorkeur over een IT- en beheerstrategie die afgeleid is van deze businessstrategie.

Investering en voorwaarden

De totale doorlooptijd van het assessment traject is 4 weken. Hierin wordt u volledig ontzorgt en vinden de volgende activiteiten plaats:

 • Review business- en IT strategieplan
 • Interviews met business- en IT-verantwoordelijken
 • Uitvoeren van de technische inventarisatie en opstellen rapportage
 • Opstellen eindrapport met bevindingen en aanbevelingen
 • Doorspreken van het eindrapport
 • Een samenvattende presentatie aan uw stakeholders

PQR voert de gehele Business Continuity Assessment uit voor een vast tarief van 15.000 euro. 

Meer informatie?

Wilt u weten hoe IT de continuïteit van uw bedrijfsvoering blijvend en veilig kan faciliteren? U komt het te weten met de PQR Business Continuity Assessment. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met ons team!