Benchmarkrapport Zorginnovatie

In dit onderzoeksrapport ontdekt u wat andere organisaties in de zorgsector te zeggen hebben over digitale transformatie. Ook biedt het u inspiratie om uw eigen innovatieprocessen te versnellen.

PQR voerde dit onderzoek uit bij IT-managers, directeuren bedrijfsvoering en de Raad van Bestuur van zorgorganisaties in Nederland. Dit benchmarkonderzoek is opgesteld in samenwerking met The Blue Hour.

MockupGuide_BlueHourOnderzoek_ZonderSchaduw-1-1

Download het Benchmarkrapport en lees meer over: 

  • Welke onderwerpen staan er op IT-roadmap bij zorginstellingen?
  • Wat zijn de belemmeringen om te innoveren?
  • Met welke innovaties is ervaring opgedaan en welke hebben meer potentie?

Zorgeloos innoveren in de zorg? PQR maakt het mogelijk.